Hóa Đơn Điện Tử VNPT

Hóa Đơn Điện Tử VNPT

Hóa đơn điện tử VNPT  là Giải pháp giúp doanh nghiệp xử lý nghiệp vụ. Lưu trữ hóa đơn 10 năm. Tiết kiệm chi phí in ấn, gửi, bảo quản, lưu trữ, khai thác hóa đơn. Hạn chế các rủi ro như mất mát, rách, hỏng, cháy trong quá trình vận chuyển lưu trữ. Rút ngắn thời gian thanh toán: do việc lập, gửi, nhận hóa đơn được thực hiện qua các phương tiện điện tử Hóa Đơn Điện Tử VNPT, VNPT-EINVOICE

Liên hệ đăng ký hóa đơn điện tử VNPT : 08.8822.9399


 


0888229399Hotline(24/7)

Chát Zalo

Đăng ký Online

Lên trên